Genbrug

Aalborg teater

Genbrug er vejen frem: Fornuftig benyttelse af andre teatres kreationer

Aalborg Teater har i sæson 2021/22 indgået et samarbejde med Malmö Stadsteater om leje af scenografi og kostumer fra familieforestillingen Kejserens nye klæder. Aalborg Teater præsenterede således i sæsonen 2021/22 en ny familieforestilling for det nordjyske publikum, men hvor scenografi og kostumer tidligere havde været anvendt i en opsætning på Malmö Stadsteater. Vi valgte ligeledes at videreføre samarbejdet om udveksling af scenografi og kostumer fra Odense Teaters opsætning af Snefald. Der er ved denne type af samarbejder en substantiel ressourcebesparelse, herunder ikke mindst i materialeforbrug, hvilket har skærpet vores fokus på fremtidige muligheder indenfor denne form for samarbejde mellem egen-producerende teatre. Aalborg Teater har desuden, efter gæstespillet Livstidsgæster fra Betty Nansen Teatret, overtaget, ombygget og genanvendt væsentlige dele af den pågældende scenografis bagvedliggende konstruktioner, til en ny egenproduktion i indeværende sæson. Ved at låne/leje scenografier og kostumer fra andre teatres produktioner sørger vi for at give de producerede materialer en længere levetid.

Kejseren af Kinas kostume designet og produceret af Jessica Damgaard Skov fra VIA Fashion Design.

Bæredygtige kostumer til Nattegalen cloned

I samskabelse med VIA Fashion Design er de smukke kostumer designet og produceret af hhv. kostumer fra Operaen i Midtens lager samt af genbrugsfund.

Operaen i midten

Kejseren af Kinas kostume designet og produceret af Jessica Damgaard Skov fra VIA Fashion Design.

Bæredygtige kostumer til Nattegalen

I samskabelse med VIA Fashion Design er de smukke kostumer designet og produceret af hhv. kostumer fra Operaen i Midtens lager samt af genbrugsfund.

Opgang 2

Brug af LED

Lys og genbrug.

Brug af LED-lys. Genbrug af scenografi.

Det Kongelige Teater

Foto af Casper Balslev

Affaldshåndtering på teateret

Afdelingerne har også fokus på reduktion og anvendelse af farlige kemikalier i produktionsprocesserne og på at undgå støj og støv og andet forurening.