Foto af Casper Balslev
Relevant for
Temaer
Waste
Start dato

Affaldshåndtering på teateret

I produktionsafdelingerne, der genererer langt størstedelen af teatrets affald, sker der i dag en omfattende sortering af affald med henblik på genbrug, genanvendelse og korrekt håndtering af restaffald. Afdelingerne har også fokus på reduktion og anvendelse af farlige kemikalier i produktionsprocesserne og på at undgå støj og støv og andet forurening.

Alle steder på teatret bliver pap og papir indsamlet til genbrug.

Vaskeriet på Gamle Scene anvender 100% biologisk nedbrydelig vaskemiddel. I de øvrige huse er de ved at omskifte maskiner, der også kan fungere på det 100% biologisk nedbrydelige vaskemiddel.

Faktisk resultat, målt

Genbrug