Co2 beregning

 

HVEM KAN BRUGE VÆRKTØJET?

- Værktøjet dækker alle fagområder og kan bruges af kunstnere, kunstaktører, samt kunst- og kulturinstitutioner. Du kan både oprette bygninger og konkrete projekter i CO2-beregneren. En bygning er f.eks. et teater, et spillested, museum, galleri, atelier m.fl. Et projekt er organisationens aktiviteter ud over bygninger, som f.eks. festivaler, events, turné, arrangementer og produktion.

- Der er ingen begrænsning på, hvor mange bygninger og projekter du kan oprette som bruger.

 

HVAD KAN DU BRUGE VÆRKTØJET TIL?

- Med CO2-beregneren kan du måle dit CO2-aftryk og få et overblik over, hvor bæredygtig din praksis, dit projekt eller din organisation er.

- Du kan måle dine væsentligste miljøpåvirkninger, f.eks. energiforbruget i bygninger, affaldet der genereres på festivaler, transporten ved turnéaktiviteter eller transporten af materiel eller værker.

- Du kan sammenligne data fra år til år eller fra projekt til projekt.

- Du kan sammenligne dit forbrug med andre brugere (kunst- og kulturaktører) på platformen, som allerede bruger CO2-beregneren.

 

INDEN DU GÅR I GANG

For at komme godt og nemmest i gang med CO2-beregneren, er der en række data, du skal finde frem. 

 

ENERGIFORBRUG

Start med at finde data på den energi du/ bruger til at holde jeres organisation eller projekt kørende. Det er ofte fjernvarme, olie, naturgas, el, piller m.m. 

Hvis I har en bogholder, så vil den person typisk vide, hvor data kan findes, alternativt kan I finde informationen på fakturaer. Det nemmeste er, hvis du har et login til jeres eludbyder og jeres forsyningsselskab inden for varme, vand og affald. 


Vælg et referenceår hvor du har data fra, som var nogenlunde normalt/gennemsnitligt, gerne før Covid-19 ramte, så du har et "normalt" år, du kan måle op imod. Hvis I ejer egne køretøjer/transportmidler skal deres forbrug med. 

 

KØRSEL OG FLYTRANSPORT

Hvis du rejser i forbindelse med dit kunstneriske virke, skal du finde data på kørsel og flytransport. Det kan du som regel også finde i regnskabet. Har du kørt i egen bil, så har du et kilometerregnskab. Har du fløjet, kan du finde flybilletter i bogholderiet eller kigge i kalenderen for rejseaktivitet.

 

AFFALD OG VAND

Når du er færdig med energidelen, kan du gå i gang med affald og vand. Tallene er nemme at få fra din affaldsindsamler og dit forsyningsselskab - hvis du har et... Deler du lokaler eller bygning med andre, er det lidt sværere. Så kan du få oplyst jeres samlede forbrug og så tage din del, enten per person eller per m2. Det vigtigste er, at du beskriver, hvordan du er nået frem til resultatet, så du kan gøre det igen til næste år.