Strategi for bæredygtighed

Operaen i midten

Evighedsscenografi - Operaen i Midten

Evighedsscenografi

En scenografi, der er så fleksibel, at den kan ændres og bruges igen og igen for dermed at reducere vores klimabelastende aftryk i fremtidige produktioner.

Prisme

Bæredygtighedspolitik og klimahandlingsplan cloned

Politikken og planen er både en filosofi og strategi for at kunne arbejde med bæredygtig scenekunst og initiere klimahandlinger.

Vend skuden

Bæredygtighed på turné cloned

På vores kommende produktion ´Min krop - Dit blik' er scenografien lavet at et oppusteligt materiale, så bilen vil ikke blive lastet særligt tungt. Vi vil søge at finde to sammenlignelige uger i kilometer antal og måle benzinforbruget på denne forestilling sammenholdt med en ældre forestilling, hvor scenografien er lavet af metal og træ.

Operaen i midten

Klimasalon

Klimasalon #3 i Holstebro

Som det første af en række initiativer i vores klimahandlingsplan, arrangerer vi 2 Klimasaloner på Slagteriet i Holstebro i samarbejde med Bæredygtig Scenekunst NU. Vi inviterer kunst- og kulturaktører, samt repræsentanter fra kultur- og klimaforvaltninger i Holstebro, Herning Ikast/Brande og Struer Kommune ind til oplæg og samtaler om, hvordan vi styrker samarbejde på tværs af sektoren i arbejdet med bæredygtig omstilling.  Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Teater Hund & Co.

Roots

Merværdien i arbejdet for grøn omstilling

Som være profil- og identitetsskabende for mennesker. Denne empatiske fællesnævner skal bruges til at definere rum for grøn omstilling, hvor vi kan bidrage.

Teater Hund & Co.

Prisme

Bæredygtighedspolitik og klimahandlingsplan

Politikken og planen er både en filosofi og strategi for at kunne arbejde med bæredygtig scenekunst og initiere klimahandlinger.

Teater Hund & Co.

Green baton

Eco-manager som ’fakkel-bærer’

Teatrets produktionsleder har også titlen som eco-manager, hvis funktion er at være ressource i forhold til implementering af initiativer for grøn omstilling i organisationen.

Teater Hund & Co.

Kontrakt

Kontraktlige ‘grønne’ forpligtigelser

Vi arbejder med kontraktlige bæredygtige forpligtigelser i vores Lille Storby aftale med Københavns Kommune og i diverse samarbejdsaftaler, Co.-produktioner og individuelle kontrakter.

MÆRKVÆRK

Vend skuden

Bæredygtighed på turné

På vores kommende produktion ´Min krop - Dit blik' er scenografien lavet at et oppusteligt materiale, så bilen vil ikke blive lastet særligt tungt. Vi vil søge at finde to sammenlignelige uger i kilometer antal og måle benzinforbruget på denne forestilling sammenholdt med en ældre forestilling, hvor scenografien er lavet af metal og træ.

Aarhus Teater

Nyt liv til gamle kataloger

CO2-reduktion på marketingsmateriale, print og billetter

Internt arbejder vi med en bevidsthedsændring blandt medarbejderne i forhold til altid at vurdere, hvornår det er nødvendigt at printe og hvornår, det kan klares digitalt. Det er fx tilfældet i forbindelse med manuskripter, der nu kun printes til de medarbejdere, der har et ”aktivt” behov. Ligeledes opdaterer vi løbende manuskripter digitalt, og printer kun den nye del frem for at genudprinte hele manuskriptet.