Logo
Relevant for
Start dato

Grønt Forum

Det Kongelige Teater startede i 2019 Grønt Forum. Formålet med projektet var, at skabe et forum på tværs af teatrets mange faggrupper og øge fokus på bæredygtighed og fornuftig ressourceanvendelse blandt teaterets medarbejdere og daglige brugere af teateret.

Med projektets opstart, startede arbejdet med at sikrer udbredelsen og kendskabet til Teaterets  fremadrettede mål og skabe de første bæredygtige og ressourcebesparende forandringer på teatret.

Grønt Forum mødes løbende, hvor bæredygtige ideer samles, igangsættes og videreformidles til resten af teateret.

Faktisk resultat, målt

Fokus på bæredygtighed på tværs af faggrupper på teatret