Foto af Nadine Primeau
Relevant for

Tags

Start dato

Bæredygtig madproduktion og kantinedrift

Teatret har også lagt vægt på, at kantinedriften har fokus på bekæmpelse af madspild og reducere co2 aftrykket, da teatret ønsker at medvirke til at reducere madspild gennem kantinedriften, og dermed minimere mængden af mad, som kantinen er nødsaget til at smide ud. Madspildet registreres med henblik på en løbende forbedring. Og når buffeten lukker kan medarbejderne købe det mad, som er til overs

Samtidig garanterer vores leverandør, at al mad og frugt er ”no-fly” (ingen flytransporteret mad), at ingredienserne er valgt ud fra at mindske klimabelastningen, at der vælges bæredygtig emballage, transport, produktion og affaldssortering.

Faktisk resultat, målt

Reduceret madspild