Foto af Camilla Winther
Relevant for
Temaer
Energy
Start dato

Bæredygtige forestillinger

Der skal igangsættes analyser af, hvilke processer der påvirker miljøet og hvor vi kan reducere energiforbruget og højne bæredygtigheden, så vi får en professionel og struktureret tilgang til hvilke handlemuligheder vi har. Der er udpeget to produktioner, hvor projektgruppen suppleret af ekstern viden løbende skal drøfte og beslutte mere bæredygtige løsninger.

Forventet resultat, udbytte

Reduktion af energiforbrug samt bæredygtig produktion og forbrug.