LÆG KLIMABUDGET

 

Klimabudgettering er det, vi kalder "den proaktive proces". Selve CO2-beregningen er den tilbageskuende proces, hvor man gør regnskab over, hvad man har brugt af ressourcer på drift og produktion. Sat på spidsen så batter CO2-beregning ikke noget særligt i forhold til reel CO2-reduktion, derfor er der brug for et værktøj og en strategi for, hvordan man vil nedbringe sine CO2-emissioner. 

Derfor bliver klimabudgettering vigtigt, hvor det handler om at beregne ens forventede CO2-reduktion på baggrund af de klimainitiativer, man sætter i gang. Det betyder reelt set, at der skal tages nogle konkrete beslutninger om, hvilken klimaindsats man lægger for dagen. Altså, hvor meget man egentlig er klar til handling for i sidste ende at reducere ens CO2-forbrug.

Er du klar til det? 

Kontakt os og få hjælp til opstart af din klimabudgettering, der indeholder udarbejdelse af klimahandlingsplan, bæredygtighedspolitik og konkrete klimainitiativer. 

Anders Duus Østergaard // anders@beregnhandling.nu // mobil: 31 48 44 04