Beregn CO2

 

MISSION

At bidrage til at den samlede kunst- og kultursektor i Danmark har reduceret sine CO2-udledninger med 70% i 2030

 

FORMÅL:

At give de danske kunst- og kulturinstitutioner et brugervenligt, tilgængeligt og gratis værktøj til at monitorere og registrere deres klimaaftryk. Så får man skabt sin baseline og derfra kan man begynde at arbejde målrettet med at reducere sine CO2-udledninger.

 

MÅLGRUPPER: Den henvender sig overordnet set til 2 grupper:

1  Alle kulturinstitutioner der har et hus eller administrerer en bygning med én eller flere scener. CO2-beregneren kan således lave målinger af et bygningens drifts-udledninger, hhv. varme, vand, strøm, transport og materialer, hvilket kan være en stor hjælp, når man skal lave sin årlige klimarapport.

2  Alle der ikke er tilknyttet en fast scene eller har en bygning, man som stadig producerer teater, dans, opera, koncerter, udstillinger, revy, festivaler, opera m.m.

 

OM CO2-BEREGNEREN

CO2-beregneren bygger på danske emissionsfaktorer fra energi- og erhvervsstyrelsen og den er designet til at imødekomme kunsten og kulturens mangfoldige aktører og deres behov. Den er udviklet af Cue To Cue og er skabt på baggrund af et strategisk samarbejde med vores partner i London, Julie’s Bicycle.

 

HVORDAN KOMMER DU I GANG ?

Kontakt Anders Duus Østergaard eller Helle Lindboe Löwén fra Cue To Cue, som vil hjælpe dig i gang med oprettelsen af en profil samt login til platformen.